Sản Phẩm

Kệ Selective

Hệ thống kệ Selective là một trong những hệ thống lưu trữ phổ biến nhất trong các dòng kệ với các ưu điểm :
  • Kệ Selective phù hợp để lưu trữ nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau
  • Chứa được các loại hàng hóa nặng, tải trọng kệ từ 1000-4000kg/ tầng kệ
  • Tốc độ xuất nhập hàng nhanh giúp cho việc luân chuyển hàng hóa trong kho một cách hiệu quả
 

 

Kệ Seclective 4
Kệ Seclective 4
Kệ Selective 3
Kệ Selective 3
Kệ Seclective 2
Kệ Seclective 2
Kệ Selective
Kệ Selective