Sản Phẩm

Kệ Double-deep

Hệ thống kệ Double Deep có thể tăng sức chứa của kho hàng lên đến 30% nhờ vào thiết kế chiều sâu chứa được 2 pallet cho kệ đơn và 4 pallet cho kệ đôi. Hệ thống kệ này hiệu quả đối với những nhà kho ít chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên hệ thống kệ Double Deep cần được trang bị một loại xe nâng chuyên dùng càng đôi có thể kéo dài để có thể hoạt động hiệu quả.

KỆ DOUBLE DEEP – KỆ TẢI TRỌNG NẶNG
KỆ DOUBLE DEEP – KỆ TẢI TRỌNG NẶNG
KỆ DOUBLE-DEEP CHỨA HÀNG KHO LẠNH
KỆ DOUBLE-DEEP CHỨA HÀNG KHO LẠNH