Sản Phẩm

Kệ Drive-In

Hệ thống kệ Drive in thích hợp để lưu trữ một loại hàng hóa đồng nhất với số lượng lớn
Kệ được thiết kế để tối ưu hóa sức chứa hàng hóa bằng cách tận dụng các khoảng không tối thiểu. Hệ thống kệ Drive-in và Drive-Through bao gồm các dãy kệ liên tiếp nhau không cần lối đi ở giữa. 
  • Kệ Drive-in: việc nhập xuất hàng được thực hiện từ 1 phía
  • Kệ Drive-through: việc nhập xuất hàng được thực hiện từ 2 phía

Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In
Kệ Drive-In